Regendans

on

‘Zullen we de regendans doen, mam?’
‘Goed idee, jongen.’

‘Regen, regen, ga toch weg. Kom pas t’rug als ik het zeg.

REGEN, REGEN, ga toch WEG. Kom pas t’rug als IK het zeg.’

Steeds opnieuw, harder en harder. Zo komt ons huis ongemerkt dichterbij. Zo’n kilometer of 5 hielden we het droog. Halverwege dreigden al donkere wolken, versierd met een prachtige regenboog. Dat beloofde niet veel goeds, snel doorstappen! Maar middelste en ik zijn niet snel genoeg (we zien te veel moois onderweg), de regen haalt ons in. En dus doen we de regendans en warempel, zien we daar al weer blauw aan de lucht?