Verwacht

Boek – Geluksklavers
KNNV Uitgeverij

verschijningsdatum: juni 2020
alvast reserveren via knnvuitgeverij.nl

Natuur is overal, ook in een Vinex-wijk. Hoe is het om als natuurliefhebber in een nieuwbouwwijk te wonen? Ik kwam er bij toeval terecht en hield jarenlang een dagboek bij in woord en beeld. De natuur in een nieuwbouwwijk, op de grens van stad en buitengebied, blijkt vol verrassingen te zitten.

In dit boek een selectie van natuuravonturen met en zonder mijn kinderen. Foto’s en verhalen van babyslangen en ‘zweetvliegen’ in de tuin, regenwormen op een brancard en chillen in bomen. IJsvogels en blauwborsten in het riet, grote zilverreigers langs de sloot, jubelende veldleeuweriken, patrijzen, broedende visdiefjes, kleine plevieren, metselbijen, vuurwantsen en ga zo maar door. De dagelijkse ontdekkingstochten brachten veel moois, met oog voor klein geluk, geluksklavers bijvoorbeeld.

~~~

Boek – De steppekiek, onstuimige veroveraar uit het Oosten
KNNV Uitgeverij
verschijningsdatum: zomer 2021

Wat heeft het Russische landbouwbeleid te maken met broedende steppekiekendieven in Europa? Ze duiken ineens op diverse plekken op als nieuwe broedvogel, van Finland, Nederland tot aan Spanje. Maar is dat wel een goed teken? Volgens ornithologen gaat het helemaal niet goed met de steppekiekendief, de aantallen in hun overwinteringsgebieden Afrika en India gaan al jaren achteruit. Hoe zit dat precies? In dit boek gaan Ben Koks en ik op zoek naar antwoorden. We gaan daarvoor op reis naar broedgebieden, overwinteringsplekken en hotspots van vogeltrek. Het wordt een spannend avontuur en het allereerste boek ooit over de geheimzinnige steppekiekendief.

~~~

Boek – Biografie H.N. Werkman
Uitgeverij Querido
publicatie: 2022

Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) was Groninger, drukker, zakenman, dichter, schrijver, schilder, bohemien, avant-gardist, Ploeglid, ‘schipper’ van clandestien uitgeverij De Blauwe Schuit, vader, partner en minnaar. Vele rollen, maar wie was hij nu echt? Wat dreef hem, deze man die zichzelf ontpopte als kunstenaar op het dieptepunt van zijn leven. Een man die naar eigen zeggen ‘een laatbloeier’ was. Hoe kwam hij tot de kunst die hij maakte? Welke rol speelt zijn Groningse komaf? Zijn jeugd in Leens, het Groningse Hogeland.

Dit land is bonkig en zwaar en de menschen die erop leven hebben van de aard hun deel bekomen. Hoewel ik op mijn tiende jaar op zandgrond overgeplant ben geworden en daarna voorgoed een stadsmensch ben gebleven heeft zich toch de melancholie van de kleiklomp in mij vastgezogen.
-H.N. Werkman, uit: Brieven van H.N. Werkman 1940-1945

Op een oud stuk dijk, tegen een hooi-opper hebben we ons maal genomen, met een uitzicht zoo machtig, over korenvelden en uitgestrekte weiden, een stukje Reitdiep. Onafzienbare velden onder een grijsachtig-blauwe hemel en een brandende zon. Overal leeuweriken en geelgorzen, kwikstaarten en andere kleine vogeltjes boven de geurige klaver en peulvruchten.
H.N. Werkman, fietstocht langs Groningse akkers, juni 1942

–> meer boeken en verhalen van Elvira Werkman