Verwacht

Kinderboek over biomimicry

Wat wij van de natuur kunnen leren, de kunst van het afkijken.

Voor 8- tot 12-jarigen. Een inspiratieboekje voor nieuwsgierige kinderen, de wetenschappers, uitvinders en biologen van de toekomst. Over walviswindturbines, ijsvogeltreinen, vissenauto’s en hoe je verloren vingertopje gewoon weer aangroeit…

Meer nieuws volgt!De steppekiek, onstuimige veroveraar uit het Oosten (werktitel)
KNNV Uitgeverij
verwachte publicatie najaar 2021

Wat heeft het Russische landbouwbeleid te maken met broedende steppekiekendieven in Europa? Ze duiken ineens op allerlei plekken op als nieuwe broedvogel, in Finland, Nederland, Frankrijk, Polen en Spanje. Lijkt positief nieuws, maar is het dat wel? Volgens ornithologen gaat het helemaal niet goed met de steppekiekendief, de aantallen in hun overwinteringsgebieden Afrika en India gaan al jaren achteruit. Hoe zit dat precies? In dit boek gaan Ben Koks en ik op zoek naar antwoorden. We spreken met onderzoekers in broedgebieden, overwinteringsplekken en hotspots van vogeltrek. Het wordt een spannend avontuur, het allereerste boek ooit over de geheimzinnige steppekiekendief en een vervolg op mijn boek De man op de dijk.

We bezochten in 2019 de broedgebieden van steppekiekendief in Finland -> lees mijn blog over die expeditie.Biografie H.N. Werkman
Uitgeverij Querido
verwachte publicatie najaar 2022

Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) was Groninger, drukker, zakenman, dichter, schrijver, schilder, bohemien, Ploeglid, ‘schipper’ van clandestien uitgeverij De Blauwe Schuit, vader, partner en minnaar. Vele rollen, maar wie was hij nu echt? Wat dreef hem, deze man die zichzelf ontpopte als kunstenaar op het dieptepunt van zijn leven. Een man die naar eigen zeggen ‘een laatbloeier’ was. Hoe kwam hij tot de kunst die hij maakte? Welke rol speelt zijn Groningse komaf? De basis van het verhaal ligt op het Groningse Hogeland, de wereld van Warffum en Leens.

Dit land is bonkig en zwaar en de menschen die erop leven hebben van de aard hun deel bekomen. Hoewel ik op mijn tiende jaar op zandgrond overgeplant ben geworden en daarna voorgoed een stadsmensch ben gebleven heeft zich toch de melancholie van de kleiklomp in mij vastgezogen.
-H.N. Werkman, uit: Brieven van H.N. Werkman 1940-1945

Op een oud stuk dijk, tegen een hooi-opper hebben we ons maal genomen, met een uitzicht zoo machtig, over korenvelden en uitgestrekte weiden, een stukje Reitdiep. Onafzienbare velden onder een grijsachtig-blauwe hemel en een brandende zon. Overal leeuweriken en geelgorzen, kwikstaarten en andere kleine vogeltjes boven de geurige klaver en peulvruchten.
H.N. Werkman, fietstocht langs Groningse akkers, juni 1942

-> meer boeken en verhalen van Elvira Werkman

-> verhalenverteller nodig, voor tijdschrift, website, boek of bedrijf? Neem contact op: