Vogels wijzen ons de weg

12,50

Auteur: Ben Koks
Druk: 2022, druk 3
Pagina’s: 94
Formaat: 19 x 12 cm
Uitvoering: paperback
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Categorie: Tags: , , ,

Kunnen vogels ons de weg wijzen naar een andere landbouw? Voor Ben Koks is er geen twijfel mogelijk op die vraag: dat kan zeker. We hebben te maken met stikstofproblemen, de razendsnelle teloorgang van biodiversiteit en economische belangen lopen vaak dwars door de discussie over de toekomst van ons voedsel.

Dit essay benoemt de pijnpunten, maar geeft ook nadrukkelijk een positieve denkrichting aan over hoe we een betere balans tussen natuur en voedselproductie bereiken. Want het ís ­mogelijk dat natuur en landbouw hand in hand gaan, daar is Ben Koks van overtuigd. Op basis van zijn eerdere onderzoek laat hij zien dat vogels hierbij een sleutelrol spelen.

Dit essay biedt lezers andere inzichten over de relatie tussen landbouw en natuur.

“We kunnen veel leren van het falen van agrarisch natuurbeheer” – interview met Ben Koks in Trouw 

Ook verschenen: De man op de dijk en Dwaalgast in het graan

Ben Koks heeft bijna drie decennia gewerkt aan het meest succesvolle soortbeschermingsprogramma in agrarisch gebied in Nederland en de door hem opgerichte organisatie Werkgroep Grauwe Kiekendief was bepalend voor zowel beleid- als kennisontwikkeling rond akkervogels in Nederland. Tegenwoordig is hij actief in binnen- en buitenland als oprichter en CEO van de nieuwe stichting Harrier Conservation International. Ben Koks is lauraat van de Heimans en Thijsse Prijs 2017.

Recensies in de media

‘”Crisis in de landbouw: boeren weten dat het anders moet, maar ze weten niet hoe.’’ Het huidige landbouwsysteem loopt op zijn laatste benen, is de overtuiging van ecoloog Ben Koks (57) en schrijver van een in zijn woorden ’gewaagd essay’ waarin hij de sector een onconventionele uitweg wijst. Luister niet meer naar LTO, Rabobank en goed bedoelende landbouwcollectieven, maar ga te rade bij de boerenlandvogels. Vogels zijn slimmer dan boeren en beleidsmakers.’ – NH Dagblad – Peter Schat

‘Natuurbeschermer Ben Koks is klaar met het ‘gepiel in de marge'” – de Volkskrant

‘In Vogels wijzen ons de weg houdt Ben Koks ons een niets verhullende spiegel voor maar wijst boer en burger ook de weg. Met vogels in een sleutelrol. Het is een boeiende, zeer actuele, beschouwing.’ – vogeldagboek.nl

‘Om de landbouw echt duurzaam te maken, moet je leren denken als een vogel, zegt kiekendiefexpert Ben Koks. Volg de vogels om te zien waar het goed gaat met het land. “Een kiekendief houd je echt niet voor de gek.”‘ –  mooi interview in de Groene Amsterdammer, aug. 2023 – Frank Mulder

‘“Wie spuit wordt beloond… We subsidiëren het verkeerde” Ben Koks raadt aan de ecologische grenzen van de rode worm, de zweefvlieg, dagvlinders, grutto’s en grauwe kiekendieven als uitgangspunt te nemen voor een nieuw ontwerp van ons landbouwsysteem waar ook ter wereld. De kennis is er, schrijft hij, het omzetten van die kennis zal de opgave zijn.’ – Mondiaal Nieuws – Tine Hens