Kleur de wereld

De herfst kwam langs, met verfpalet. Vol vuur ging ie tekeer, alsof z’n leven er vanaf hing. Alle roden en gelen kwamen eraan te pas. Hier en daar een veeg ernaast. De liefde keek toe en dacht: ja, zó kleur je de wereld.

De adem van de zee

De bulderende adem van de zee geeft me de wind van voren zegt waar ik sta wast me de oren vult mijn hart. De zee omarmt me in alle puurheid zó intens dat zijn adem de mijne wordt.

Op zoek naar Selja in Finland

Dit bericht schreef ik voor Vogelbescherming Nederland, gepubliceerd op vogelbescherming.nl 8 augustus 2019 Deze zomer was het opnieuw raak: succesvol broedende steppekiekendieven in Groningse akkers. De tweede keer ooit. Ook uit Spanje verrassend nieuws van een eerste broedpaar ooit. In Finland broeden ze jaarlijks sinds 2011. De Finse onderzoeker Ari-Pekka Auvinen volgt de broedgevallen in…

Hoe boer je met liefde voor insecten en vogels?

Dit bericht schreef ik voor OneWorld.nl, gepubliceerd op 3 juni 2019 Al jaren insecticidevrij Veertig procent van de insecten wereldwijd dreigt uit te sterven. Een van de oorzaken is het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Wat kan op korte termijn gedaan worden om dit terug te dringen? Akkerbouwer Peter Harry Mulder uit Muntendam weet het wel. Mulder,…

Boek over grauwe kiekendief verschenen – De man op de dijk

Ik leerde ‘de man’ kennen op een zonnige dag in mei. We troffen elkaar op station Winschoten – een Oost-Groningse stad waar ik een belangrijk deel van mijn jeugd doorbracht – en schudden elkaar de hand, waarbij zijn eerste woorden waren: “Wat ben je klein!” Een halve meter verschil, zo constateerden we lachend. De rijzige…