Informatiepanelen Waterloopbos

Voor 20 nieuwe informatiepanelen in het Waterloopbos schreef ik de teksten op basis van interviews en literatuuronderzoek. Mooie rotatiepanelen zijn het geworden, met aan de ene zijde informatie over natuur en op de keerzijde een tekst over de historie van het Waterloopbos. Een productie in

Vogels Junior

Het leukste natuurtijdschrift voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Deze uitgave van Vogelbescherming Nederland verschijnt vijf keer per jaar. Vanaf het eerste nummer in 2011 tot heden ben ik redacteur.